Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Frister og forfallsdatoer

Nedenfor finner du en oversikt over forfallsdager for betaling og andre frister, for eksempel innsending av terminoppgaver. De fleste fristene og forfallene er bestemt i lov. I de tilfellene fristen eller forfallet faller på en lørdag, søndag, helligdag eller offentlig høytidsdag, utsettes fristen til den første påfølgende hverdag. Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter. Plikten til å svare renter er lovfestet.

Personlige skattytere

Dette omfatter selvstendig næringsdrivende og lønnsmottagere som ikke er undergitt forskuddstrekk. 

Forskuddsskatt (Skattebetalingsloven § 10-20 nr 1)
Forfaller til betaling i fire like store terminer gjennom inntektsåret:
1. termin 15. mars
2. termin 15. mai
3. termin 15. september
4. termin 15. november 

Tilleggsforskudd (Skattebetalingsloven § 4-7 b)
Kan innbetales innen 30. april for forskuddspliktige det året ligningen foretas. 

Restskatt (Skattebetalingsloven § 10-21 nr 1) 

Restskatt på under kr 1 000: 
Forfaller til betaling 3 uker etter at utlegg av skattelisten er kunngjort, men tidligst 20. august i ligningsåret. 

Restskatt på kr 1 000 eller mer: 
Forfaller til betaling i to like store terminer.
1. termin 3 uker etter utlegg, men tidligst 20. august. 
2. termin 5 uker senere.
For de som er med på høstutlegg forfaller 1.termin 3 uker etter utleggsdato og 2.termin 5 uker seinere. 

Selskaper

Dette omfatter aksjeselskaper og andre som er fritatt for innbetaling av forskuddsskatt og for å bli undergitt forskuddstrekk
Forskuddsskatt upersonlige skattytere (Skattebetalingsloven § 10-20 nr 3)
To terminer i året etter ligningsåret:
1. termin 15. februar
2. termin 15. april

Tilleggsforskudd (Skattebetalingsloven § 4-7 a): 
31. mai året etter ligningsåret.

Restskatt (Skattebetalingsloven § 10-21 nr 3 )
Restskatt for uperosnlige skattytere forfaller til betaling 3 uker etter utleggsdato.

Arbeidsgivere 

Dette omfatter frister og forfall som har sammenheng med at du har ansatte. 
De samme frister og forfall gjelder for oppgaver (Blankett RF 1037) og innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. (Skattebetalingsloven § 5-11og folketrygdloven § 24-3 første ledd ).

Termin Oppgjørsperiode         Oppgavefrist og betalingsfristl
1     januar og februar             15. mars
2     mars og april                    15. mai
3     mai og juni                       15. juli
4     juli og august                   15. september
5     september og oktober     15. november
6     november og desember  15. januar


Påleggstrekk (Skattebetalingsloven § 14-5 nr 2) 
Samme forfall som for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, men samtidig med trekkbeløpet skal arbeidsgiveren sende oppgave på fastsatt blankett til vedkommende skatteoppkrever.

 

Tips en venn Skriv ut