Frist for levering av innspill til områdeplanarbeidet for Melhus sentrum er 20.november 2017.
Innspill sendes postmottak@melhus.kommune.no

Planforslag vil bli utarbeidet vår 2018.