A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
 

Fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Strandvegen 31, gnr./bnr. 30/88

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd, jf. § 17-3 tredje ledd legger Melhus kommune ut fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale med SG Boliger AS til offentlig ettersyn. Frist for merknader er 09.03.2017.

Utbyggingsavtalen gjelder utbygging av område Strandvegen 31, gnr./bnr. 30/88 i kommunen, reguleringsplan vedtatt i kommunestyret i sak 92/16 den 25.10.2016 med planident. 2016009. Les utbyggingavtalen her.

Avtalen skal sikre effektiv gjennomføring og forutsigbarhet for alle parter i forbindelse med utbygging av området, og i den forbindelse regulere partenes rettigheter og forpliktelser overfor hverandre.

Eventuelle spørsmål og merknader rette til Melhus kommune ved Arealforvaltning, Rådhusvegen 2, 7224 Melhus, til postmottak@melhus.kommune.no eller på telefon 72 85 80 00.

Tips en venn Skriv ut

Skjema