Prosjektet ”Functional Performance System Ældre” er et doktorgradprosjekt fra Aalborg Universitet i Danmark, og har som mål å undersøke nye treningsmuligheter for forbedring av fysiske egenskaper hos eldre.

Gjennom studien håper man å utvikle et treningssystem som skal bidra til å gjøre hverdagen enklere for eldre, samtidig som det opprettholder livskvaliteten. Systemet er basert på allerede eksisterende viten på området ”eldretrening”, samt ny viten innenfor feltet ”funksjonell trening”. For Melhus kommune er prosjektet interessant både sett i lys av omstillingsprosjektet ”100 år i eget hjem” og ikke minst i et folkehelseperspektiv.

Man kan melde seg på prosjektet gjennom hele februar. Som deltaker må du kunne trene to ganger i uken i eget hjem, over en periode på 8 uker. Du må ha eget nettbrett og mulighet til å koble deg på internett. Før og etter prosjektet må du komme til 3T-Melhus, hvor du skal fylle ut et spørreskjema, samt gjennomføre noen enkle fysiske tester knyttet til balanse, ganghastighet og evnen til å løfte på ulike måter. Dette tar cirka 30 minutter. Testen avtales med prosjektleder Lasse Lassen.

Lasse Lassen
E-post: lasselassen@yahoo.dk
Telefon: 46 34 31 44