A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
 

Habilitetsvurdering ifm behandling av politiske saker

Utgangspunktet for habilitetsvurdering er forvaltningslovens bestemmelser. Folkevalgte bes sjekke saksliste for møtene i god tid for mulig inhabilitet. Man må selv forsøke ...