A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatteinntektene tilfaller i sin helhet Melhus kommune, og de inngår i finansiering av de kommunale tjenestene. I Melhus kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert næringseiendommer og verk og bruk.
Kommunestyret fastsetter størrelsen på skattesats og bunnfradrag hvert år. Bunnfradrag er et kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter.

Vedtekter
Vedtektene er vedtatt i Melhus kommunestyre i sak 13/09, den 10.03.2009.

Rammer og retningslinjer for taksering av eiendomsskatt
Vedtatt 1. gang den 18.01.2010. Revidert den 20.05.2015.

Generell informasjon om eiendomsskatt i Melhus

Eiendomsskatteloven LOV-1975-06-06-29

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Priser og gebyrer

Aktuelle lenker