A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
 

Detaljregulering for Varegga III- Kunngjøring av vedtatt plan

Ovennevnte reguleringsplan med tilhørende bestemmelser ble vedtatt av Melhus kommunestyre i møte 31.01.2017, sak 4/17.
Klagefrist 10.04.2017.

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for boligbygging.

Plan og tilhørende dokumenter.

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter § 1-9 plan - og bygningsloven. Eventuell klage sendes Melhus kommune, Arealforvaltning, 7224 Melhus via ordinær post eller e-post innen 10.04.2017

Eventuelle krav om erstatning etter § 15-3 eller innløsning etter § 15-2 i plan- og bygningsloven må være innkommet til kommunen senest 3 år etter denne kunngjøring.

Tips en venn Skriv ut

Skjema