Nye Veier AS varsler med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 om oppstart av arbeid med reguleringsplan for ca. 7 km ny fire-felst E6 fra Kvål til Melhus sentrum.

Varslingsbrevet kan leses i sin helhet her

Innspill til planarbeidet sendes til

Nye Veier AS
Sluppenvegen 17B
7037 Trondheim

eller via e-post til jan.olav.sivertsen@nyeveier.no

For ytterligere informasjon eller spørsmål til planarbeidet bes det ta kontakt med Nye Veier AS v/Jan Olav Sivertsen, tlf. 915 46 871