Les mer og delta i dekningsundersøkelse

Undersøkelsen er en del av Melhus kommune og STFK sitt kontinuerlige arbeid med å forbedre bredbåndskapasiteten i kommunen. Fylkeskommunen bidrar til utbygging av bredbåndsinfrastruktur, blant annet i Melhus, og det gjennomføres årlig flere prosjekter for å øke kapasiteten hos husstander og bedrifter. Fylkeskommunen tar normalt rollen som prosjektleder, og innledningsvis gjennomføres det alltid en forstudie som har til hensikt å kartlegge kundegrunnlag, tekniske muligheter, kapasitet og leverandørens tilstedeværelse. Den enkelte husstands tilbakemelding vil bidra til et mer nøyaktig dekningskart og muliggjøre enda mer målrettet innsats i dette arbeidet.

Takk for at du bidrar!

 

Illustrasjonsfoto: Pixabay