Melhus kommune har følgende boligtilbud:
- Boliger med heldøgns pleie- og omsorg for funksjonshemmede
- Tilrettelagte boliger med og uten bemanning
- Psykiatribolig med bemanning

Det kan søkes på de ulke boligtypene på fastlagt søknadsskjema.
I noen tilfeller kan det være behov for henvisning fra fastlegen, privatpraktiserende spesialister eller spesialisthelsetjenesten (sykehus).

Kontakt
Tlf: 72 85 80 00