A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
 

Botilbud

Melhus kommune har følgende boligtilbud:
- Boliger med heldøgns pleie- og omsorg for funksjonshemmede
- Tilrettelagte boliger med og uten bemanning
- Psykiatribolig med bemanning

Det kan søkes på de ulke boligtypene på fastlagt søknadsskjema.
I noen tilfeller kan det være behov for henvisning fra fastlegen, privatpraktiserende spesialister eller spesialisthelsetjenesten (sykehus).

Har du spørsmål kan du kontakte en av disse virksomhetene:
- Horg/Flå helse og omsorg, gjelder områdene Hovin, Lundamo og Ler: tlf. 72 85 82 60
- Nedre Melhus helse og omsorg, gjelder områdene Kvål og Melhus: tlf. 72 85 84 00
- Hølonda helse og omsorg, gjelder områdene Korsvegen og Gåsbakken: tlf. 72 85 83 30
- Bo og Avlastning, gjelder hele kommunen: tlf. 72 85 84 00

Ytterligere informasjon om helsetilbudet i kommunen finner du under de blå boksene nedenfor.

Tips en venn Skriv ut

Skjema

Priser og gebyrer