Det vil si at borgerlige vielser gjøres fra nyttår i Melhus kommune for innbyggerne. Dette gjelder også personer som ikke er bosatt i Norge.

Vielsestilbudet er gratis. 

Detaljer om hvor, når og forberedelser før en vielse kommer i løpet av kort tid.

Les mer om ekteskapsloven og lov om endringer i ekteskapet.