Kommunestyret skal 21.november 2017 behandle prinsippsak om eventuell inngåelse av avtaler om bruk av justeringsmodellen og/eller anleggsbidragsmodellen i forbindelse med utbyggingsavtaler.

Saksfremlegg kan leses her eller fås ved henvendelse til servicesenteret, telefonnummer 72 85 80 00. 

Eventuelle merknader sendes postmottak@melhus.kommune.no innen 27.oktober 2017. Vennligst oppgi saksnummer 17/1104.