A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
 

Barnevern

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Kontaktinformasjon:
Tlf: 72 85 82 01
Barnevernsvakt: 02800
Besøksadresse: Melhus rådhus (inngang D, 2. etg), Rådhusveien 2, 7224 Melhus

Barneverntjenesten yter hjelp til barn og unge i alderen 0-18 år, og deres familier som bor eller oppholder seg i Melhus kommune. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.
Dersom ungdommen samtykker, kan tiltak som er iverksatt før fylte 18 år opprettholdes eller erstattes av andre tiltak, inntil ungdommen fyller 23 år. 

Alle som er bekymret for et barn eller en ungdom, kan ta kontakt med barneverntjenesten. Foreldre, barn og ungdom kan også selv ta kontakt. Her finner du skjemaet Melding til barnevernet.

Barneverntjenestens formål, ansvar og arbeidsoppgaver er definert i Lov om barneverntjenester.

Tips en venn Skriv ut

Skjema