Arbeidene består i å sette kantstein, samt ferdigstilling av tidligere påbegynt arbeid i Bjønnvegen. Det er ikke forventet at arbeidet vil påvirke trafikkavviklingen på stedet.
Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Hans Magnus Johnsen, tlf: 72 85 81 81 / 93 65 61 03.