A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
 
 
Spillvannsledning Korsvegen

Planlegging av ny spillvannsledning på Korsvegen

Melhus kommune skal fornye og forbedre deler av spillvannsnettet på Korsvegen, gnr/bnr 183/10, over myrterreng vest for Gaustadvatnet.
Bilde av artikler fra Udirmagasinene

Positiv omtale i magasin fra Utdanningsdirektorat

Sammen med Tambartun barnehage og Lundamo ungdomsskole har PPT i Melhus stilt opp i to artikler i Udirmagasinene for skole og barnehage.
Bilde av prosjektleder Lasse Lassen

Forsker på riktig trening for eldre

Er du interessert i å delta i et doktorgradprosjekt som forsker på riktig trening for eldre? Er du 65+ har du nå muligheten til å bli en del av prosjektet gjennom en pilotstud...
Næringspris

Næringsprisen 2016

Hvem skal tildeles Melhus kommunes næringspris 2017? Har du forslag til kandidater, må du melde de inn innen 21. februar 2017.
Infotekst forvaltningskontor

Etablering av forvaltningskontor i Melhus kommune

I mai 2017 åpner det nye forvaltningskontoret i Melhus kommune.
Sommerjobbplakat

På jakt etter sommerjobb i 2017?

Er du mellom 16 og 17 år og på jakt etter en spennende sommerjobb som gir deg erfaring både i jobb- og søkeprosessen?  
Bilde av barn som bygger lego

Informasjon til deg som har barn født i november 2016

Det er lagt fram forslag til endring i barnehageloven, som vil kunne gi flere barn rett på tilbud om barnehageplass. Husk hovedopptaket 1. mars!
Bilde av skjema som fylles ut

Hjelp oss å bli enda bedre!

Vi ønsker at brukernes erfaringer skal stå i sentrum når vi jobber for å tilby enda mer tilpassede tjenester. I tiden fremover vil vi derfor invitere innbyggerne i Melhus til ...
Camilla Lund

Camilla Lund fikk idrettsstipend

Camilla Lund fikk overrakt idrettsstipend på ordførerens kontor mandag 6. februar. Fredrik Riseth (idrettsstipend), Jonas Skare Hammeren (kulturstipend) og Melhus skolekorps (...
Illustrasjonsbilde av vannmåler

Avlesning av vannmåler 2016

Melhus kommune har sendt ut brev vedrørende vannmåleravlesning. Målerstand må meldes inn snarest, og absolutt siste frist er 6. februar 2017.